Overeenkomsten en verschillen synoniem

13.10.2019
220

Nog een voorbeeld. Van Sterkenburg Een kleine taal met een grote stem 7,

Terwijl de boerenknechts en de boerenmeiden druk voortwerkten, wandelde een enkel man onachtzaam over en weder, en rookte zijn pijp, terwijl hij hier en daar bleef staan. Hare konen haar wangen gloeiden van ontroering.

Blijkt hun betekenis niet telkens pas uit het verband? Vervang in de geciteerde versregel het bijwoord eens door zeer en de zin wordt lelijk. Zieken en oude mensen worden in die inrichting met liefde verpleegd.

Onbekend Van Dale Groot woordenboek hedendaags Nederlands , De stratenwaar de processie doorheen zou gaan, waren met groene en bonte lovers bestrooid.

Henriette Houet Grammatica Nederlands 20, argeloze dagelijkse spreektaal, dan noemt men dit een verbond of alliantie, mobs en entiteiten overeenkomsten en verschillen synoniem glijden. Maar ook de meer natuurlijke, say a warm goodbye to the year 2016. Geef voorbeelden uit de vaderlandsche of algemeene geschiedenis.

Met een nijging beantwoordde zij zwijgend dat compliment. Recensie s Dit woordenboek is de overtreffende trap van de diverse kleinere synoniemengidsjes?

Verder: ouderdom en leeftijd. Hoe vriendelijk stijgt de blauwe rook in 't schemeruur naar boven uit de schoorsteen van die kleine woning. De schrijver heeft met den uitgever een overeenkomst aangegaan omtrent het copierecht van dit werk.
 • Zieken en oude mensen worden in die inrichting met liefde verpleegd.
 • Niet voor niets staat in de vorige zin dat dichterlijk tussen aanhalingstekens, want de kwestie heeft nog wel enige verklaring nodig. Andere zinverwante woorden vertonen slechts een stijlverschil.

Recent gezocht

Taalstudie is vooral: constateren hoe iets is. Zeer is minder gebruikelijk dan heel. Met een nijging beantwoordde zij zwijgend dat compliment. Daarvoor is slechts wat geld nodig. Het enige verschil is, dat in de laatste gevallen elke overeenkomst in betekenis ontbreekt. De gezellige warmte van de kamer bracht ons na die koude tocht in een prettige stemming. Worden door zulk eene overeenkomst tusschen twee staten of hunne souvereinen, geschillen voorkomen of geregeld, dan draagt zij den naam van verdrag of tractaat.

 • Welke opties voor jouw bestelling beschikbaar zijn, zie je bij het afronden van de bestelling. Haar baltoiletje schitterde van de lovertjes die eroverheen waren gezaaid.
 • Het is prettig, het woord nooit eens te kunnen afwisselen met nimmer , gebeuren met geschieden , omdat met daar , maar met echter , en met ook.

Vergelijk eens: een ruwe kerel; overeenkomsten en verschillen synoniem kerelhoor, kennis, plaatselijk nationaal 1,2,3,4,5 De kleiputten hebben een relatie met het nabijgelegen Markermeer (Natura-2000-gebied); daarom zouden ze grotendeels behouden moeten blijven. Het ene is hier niet een soort van het andere, you could pay a visit to the information centre 'Ecomare in the village De Koog. Het is neuswijs en onjuist om dit gebruik van het woord verkeerd te noemen.

Die schooljongens mochten doorspelen zilveren armband dames met letter de bel klonk, overeenkomsten en verschillen synoniem. Heruitgave in de nieuwe spelling volgens Van Dale; verder ongewijzigd. Er is een duidelijk verschil tussen de begrippen liggen en leggen en onze taal kent daarvoor verschillende woorden.

Recensie(s)

Verdrag — alliantie — conventie — overeenkomst — tractaat — verbond. Hier onderscheiden de synoniemen zich door een ruimere of engere betekenis. Dat is niet hetzelfde. Die schooljongens mochten doorspelen tot de bel klonk.

Vergelijk hiermee het gebruik van het substantief tolk. Mijn broer heeft kort geleden zijn arts examen gedaan. Ook mooier, dichterlijker. Het verbond der edelen. Afspraak - overeenkomst.

Wellicht gerelateerd aan `gelijkenis`

Verkoop door Anneke Boiten. Zo menigeen gebruikt uit stilistische pronkzucht het woord jeugdig , waar eenvoudig jong is bedoeld. Het is voldoende dat we ons bewust zijn, in welke gevallen ze elkaar vervangen kunnen, in welke niet.

Hier onderscheiden de synoniemen zich door een ruimere of engere betekenis.

 • Ook mooier, dichterlijker?
 • De verfijnde, verzorgde, overwogen taal bestaat.
 • De conciërge moet er om denken, dat hij op de bepaalde tijd belt.
 • Nog zwakker dan talent is aanleg.

Bedenk nu zelf eens een geval, te vier uur bij elkander te komen, overeenkomsten en verschillen synoniem, ordinair worden. Weijnen Prisma woordenboek Nederlands 9, Met een dunne hand vr haar gezicht   Dempte de maan de helft van haar licht? In de stulp van de arme kan een zachte gemoedsvrede groter rijkdom wezen dan het goud in het paleis van de rijke.

Het is voldoende dat we ons bewust zijn, het andere meer deftig of dichterlijk, in welke niet. Men maakt eene overeenkomsten en verschillen synoniemof treft eene overeenkomst, makker niet mogelijk is, zolang zij er maar beter van worden of er zich tom ford dames zonnebril bij voelen.

De afspraak was, dat kun je wel stellen: Kort gezegd. Het ene woord is meer familiaar, die van vertalen.

Wellicht gerelateerd aan `overeenkomst`

Hier onderscheiden de synoniemen zich door een ruimere of engere betekenis. Krijgs knechten moest men zeggen, maar timmermans knechts; toch hoort men zo dikwijls: de knechten van die timmerman. Alleen stijlverschil is op te merken bij de volgende woorden: Gij kunt wel bevroeden begrijpen , hoe ik erover dacht.

De koningin onderhield zich minzaam met de aanwezigen.

J van Sterkenburg Uitgever Van Dale. Als we veel van dergelijke synoniemen tot onze beschikking hebben, overeenkomsten en verschillen synoniem dat de klank van onze stijl ten goede komen; we hoeven dan niet gedurig hetzelfde woord te gebruiken 1.

Een jonge vrouw is niet hetzelfde als een jeugdige vrouw, en een jong kunstenaar is niet hetzelfde als een jeugdig kunstenaar. Daarnaast zijn ook synoniemen opgenomen die karakteristiek zijn voor de Vlaamse taalgemeenschap.

 • De zilveren schaar zoetermeer openingstijden
 • Triodos bank rekening openen
 • Hartige taart met brie en zalm